Over de dorpsraad

Ulvenhout is een prachtig dorp aan de zuidrand van Breda. De dorpsraad spant zich in om het mooie karakter van het dorp te behouden en - op beperkte schaal - verbetering en vernieuwing te stimuleren.

Ons motto is "samen dorp zijn". Hiermee maken wij duidelijk dat wij naar elkaar omkijken en elkaar helpen waar we dat kunnen. In Ulvenhout werken bewoners, ondernemers, verenigingen, diverse stichtingen, zorgverleners en gemeente Breda samen aan een mooie leefomgeving.

De Dorpsraad staat voor een vitaal dorp. De dorpsraad bewaakt, verbindt, denkt mee en doet mee om dit te realiseren. Om Ulvenhout ook in de toekomst vitaal te houden kunnen we niet achteroverleunen. Initiatieven ontstaan, problemen worden onderkend en opgepakt en verbindingen worden gelegd.

Dit doen we door onze visie en ambitie te verwoorden in diverse thema's met daaraan gekoppelde werkgroepen. De dorpsraad is continu op zoek naar vrijwilligers. Mensen die zich binnen een of meer werkgroepen willen inzetten om invulling te geven aan de ambitie. Kijk eens of er een thema of werkgroep bij zit waar je een bijdrage aan kunt of wilt leveren. Iets voor jou? Neem dan eens contact op met een van onze bestuursleden. Tot snel!

Nieuws

Verkeersmaatregelen Vang

Door Jean Nijssen | 7 april 2021

Vanaf 15 april gaat een aannemer in opdracht van de gemeente aan de slag met verkeersmaatregelen voor Vang. Het betreft een aanpassing van de huidige verkeersdrempel ter hoogte van huisnummer 2, het aanleggen van een extra verkeersdrempel en het markeren van parkeervakken. Deze snelheidsremmende maatregelen neemt de gemeente onder meer naar aanleiding van klachten over…

Lees verder

Omgevingsvisie en Dorpsvisie

Door Jean Nijssen | 19 maart 2021

In het Weekblad Nieuw Ginneken staat deze week een artikel over de omgevingsvisie van de gemeente Breda. De gemeente Breda roept burgers op om een zienswijze op de voorliggende omgevingsvisie in te dienen via omgevingsvisie@breda.nl. De dorpsraad heeft onlangs een concept dorpsraadvisie opgesteld (zie ook verderop op deze site). Deze heeft de dorpsraad inmiddels ook…

Lees verder

Aanleg faunatunnel Dorpstraat

Door Jean Nijssen | 27 januari 2021

Er komt een extra faunatunnel in de Dorpstraat. De aanleg van deze tunnel  gebeurt van maandag 15 tot en met vrijdag 19 februari 2021. Tijdens het werk zijn delen van de weg afgesloten.   Faunatunnel Een faunatunnel is een buis onder de weg waar dieren ongestoord en veilig kunnen oversteken. Omdat er minder dieren oversteken is…

Lees verder

Werkzaamheden lantaarns Dorpstraat

Door Jean Nijssen | 22 januari 2021

Van dinsdag 26 januari 9.00 uur tot woensdag 27 januari 15.00 uur werkt de gemeente Breda aan het verwijderen en opnieuw aanbrengen van de lantaarns, een nieuwe automaat voor het regelen van de lichten en de benodigde kabels voor het verkeerslicht aan de Dorpstraat in Ulvenhout. (De aannemer werkt niet van dinsdag 17.00 uur tot…

Lees verder

Dorpsraad Thema's

Werkgroepen

Meer dorpsraad