Over de dorpsraad

Ulvenhout is een prachtig dorp aan de zuidrand van Breda. De dorpsraad spant zich in om het mooie karakter van het dorp te behouden en - op beperkte schaal - verbetering en vernieuwing te stimuleren.

Ons motto is "samen dorp zijn". Hiermee maken wij duidelijk dat wij naar elkaar omkijken en elkaar helpen waar we dat kunnen. In Ulvenhout werken bewoners, ondernemers, verenigingen, diverse stichtingen, zorgverleners en gemeente Breda samen aan een mooie leefomgeving.

De Dorpsraad staat voor een vitaal dorp. De dorpsraad bewaakt, verbindt, denkt mee en doet mee om dit te realiseren. Om Ulvenhout ook in de toekomst vitaal te houden kunnen we niet achteroverleunen. Initiatieven ontstaan, problemen worden onderkend en opgepakt en verbindingen worden gelegd.

Dit doen we door onze visie en ambitie te verwoorden in diverse thema's met daaraan gekoppelde werkgroepen. De dorpsraad is continu op zoek naar vrijwilligers. Mensen die zich binnen een of meer werkgroepen willen inzetten om invulling te geven aan de ambitie. Kijk eens of er een thema of werkgroep bij zit waar je een bijdrage aan kunt of wilt leveren. Iets voor jou? Neem dan eens contact op met een van onze bestuursleden. Tot snel!

Nieuws

Werkzaamheden lantaarns Dorpstraat

Door Jean Nijssen | 22 januari 2021

Van dinsdag 26 januari 9.00 uur tot woensdag 27 januari 15.00 uur werkt de gemeente Breda aan het verwijderen en opnieuw aanbrengen van de lantaarns, een nieuwe automaat voor het regelen van de lichten en de benodigde kabels voor het verkeerslicht aan de Dorpstraat in Ulvenhout. (De aannemer werkt niet van dinsdag 17.00 uur tot…

Lees verder

Verkeer Dorpstraat Molenstraat

Door Jean Nijssen | 24 oktober 2020

(door Michael van Egeraat) Als vervolg op de reactie vanuit Ulvenhout op de enquĂȘte die begin 2020 is uitgevoerd via PlanBreda, heeft de Dorpsraad contact opgenomen met de afdeling Verkeer van de Gemeente Breda. Daar zijn 2 afspraken uit voort gekomen: Het plaatsen van een Smiley-bord ter hoogte van het vaste telpunt in de Molenstaat.…

Lees verder

Start werkzaamheden speeltuin pekhoeveterrein

Door Jean Nijssen | 24 oktober 2020

De werkzaamheden voor de nieuwe speeltuin op het Pekhoeve terrein zullen in week 46 (9 november) starten. Dit betekent dat we eind van het jaar een prachtige nieuwe speeltuin hebben volgens het ontwerp dat samen met de buurtbewoners is gemaakt. We zijn zeer benieuwd naar het resultaat!

Lees verder

Ulvenhout en Verkeer

Door Jean Nijssen | 14 augustus 2020

(Door Michael van Egeraat) De Dorpstraat in Ulvenhout is onderdeel van een historische verbindingsweg tussen buitengebied en Breda met een lengte van circa 800 meter. Met de fiets is deze in 3 minuten afgelegd.  Inwoners en leden van de Dorpsraad gaan binnenkort met de gemeente kijken naar een mogelijk andere vormgeving en inrichting. Dit als vervolg…

Lees verder

Dorpsraad Thema's

Werkgroepen

Meer dorpsraad