Werkgroepen

Over de dorpsraad

Om Ulvenhout ook in de toekomst vitaal te houden kunnen we niet achteroverleunen. Op actieve wijze moeten initiatieven ontstaan, problemen worden onderkent en opgepakt en verbindingen worden gelegd.

De Dorpsraad staat voor een vitaal dorp en verbindt, denkt mee en bewaakt om dit te realiseren.

Dit doen we door visie en ambitie te koppelen aan een thema. Input hiervoor halen we onder andere bij u op bij de vier openbare interactieve (Denk & Doe) bijeenkomsten.

Binnen de thema's zijn werkgroepen actief aan de slag om zaken ook werkelijk te realiseren.

Doet u mee?

Nieuws

Inloopbijeenkomst ontwerp Annevillelaan 17 september 19.30 – 21.00 uur

Door Diederik | 17 september 2018

De Annevillelaan heeft al jaren wateroverlast bij zware regenbuien. Deze inloop is een vervolg op de plannen zoals deze zijn gepresenteerd eerder dit jaar. De gemeente geeft uitleg bij het ontwerp hoe deze overlast aan te pakken in uw omgeving. Het ontwerp bestaat uit een compleet nieuwe inrichting van de Annevillelaan en de aanleg van…

Subsidiepot nog beschikbaar!

Door Diederik | 1 juni 2018

Heb je een goed idee om dit jaar Ulvenhout Socialer en Leefbaarder te maken ? Dan hebben we goed nieuws! Er zijn nog mogelijkheden om subsidie aan te vragen bij de gemeente Breda!┬áSubsidie die bedoelt is om Ulvenhout Socialer en Leefbaarder te maken. Als je een positief advies van de Werkgroep Ondersteuning Dorpsactiviteiten hebt, kun…

Meet & Greet Dorpsraad Ulvenhout op 19 September 2019 in Boerderij De Pekhoeve

Bezoek onze bijeenkomst: