Inloopbijeenkomst ontwerp Annevillelaan 17 september 19.30 – 21.00 uur

De Annevillelaan heeft al jaren wateroverlast bij zware regenbuien. Deze inloop is een vervolg op de plannen zoals deze zijn gepresenteerd eerder dit jaar. De gemeente geeft uitleg bij het ontwerp hoe deze overlast aan te pakken in uw omgeving. Het ontwerp bestaat uit een compleet nieuwe inrichting van de Annevillelaan en de aanleg van een apart riool voor de afvoer van regenwater. Dit project draagt in belangrijke mate bij om de wateroverlast in Ulvenhout aan te pakken. De bedoeling is om voorjaar 2019 te starten met het werk.

 

U bent van harte welkom op de inloopavond over het ontwerp op maandag 17 september in de grote zaal van De Pekhoeve aan de Dorpstraat 92. U kunt binnenlopen tussen 19.30 en 21.00 uur. Tijdens deze avond kunt u het ontwerp te bekijken, zijn er medewerkers van de gemeente om vragen te beantwoorden en kunt u een reactie geven.

 

Informatie

Heeft u vragen? Ga naar www.breda.nl of neem contact op via www.breda.nl/contact, WhatsApp

06 – 46 66 26 66, twitter@breda, facebook Gemeente Breda of bel 14 076.

 

De Gemeente Breda publiceert lokale informatie ook op overheid.nl. Wilt u deze informatie digitaal ontvangen, dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van overheid.nl of de app Over uw buurt downloaden. Ga naar www.overuwbuurt.overheid.nl.

Meet & Greet Dorpsraad Ulvenhout op 19 September 2019 in Boerderij De Pekhoeve