LEEFBAARHEID, INITIATIEVEN & SUBSIDIES

Heb je een goed idee voor Ulvenhout?

En wil je daarmee echt aan de slag? Meld je dan bij de Werkgroep Ondersteuning Dorpsactiviteiten.

De werkgroep biedt ondersteuning en adviseert de Gemeente over goede ideeën die het dorp socialer en leefbaarder maken. Met een positief advies van de Werkgroep Ondersteuning Dorpsactiviteiten kun je bij de Gemeente subsidie krijgen voor je activiteit. Dus heb je met buurtbewoners of met je vereniging een idee waar Ulvenhout nog gezelliger, zorgzamer of socialer van wordt, maak er dan nu werk van en leg contact met de Werkgroep Ondersteuning Dorpsactiviteiten.

Aan wat voor ideeën moet je denken? Het kan van alles zijn. Bijvoorbeeld het opzetten van een eetpunt voor en door bewoners, het organiseren van activiteiten voor de jeugd of voor de ouderen in de wijk, een wijktheatervoorstelling, een zeskamp, een straatspeeldag, het opzetten van een vrijwillige hulp / klussendienst etc. etc. Je kan van alles bedenken. Alleen straat- en buurtfeesten en barbecues zijn van deze regeling uitgesloten.

Bij de Werkgroep Ondersteuning Dorpsactiviteiten wordt je idee samen met jou besproken en wordt er gekeken wat er nodig is om het te realiseren. Dat kan zijn het beschikbaar stellen van materiaal, en ruimte of een subsidiebedrag. Of misschien kunnen we je in contact brengen met professionals, ondernemers, een vereniging of andere partij in het dorp die een bijdrage kan leveren aan je idee. Veel is mogelijk. Dus heb je een goed idee voor Ulvenhout en wil je daar werk van maken dan kun je contact opnemen met de Werkgroep Ondersteuning Dorpsactiviteiten.

Voor de werkgroep zelf zoeken we ook nog betrokken dorpsbewoners die het leuk vinden om over de ingebrachte initiatieven in Ulvenhout mee te praten en te denken. De Werkgroep gaat eind van dit jaar van start en zal de werkwijze en spelregels nog verder invulling geven. Als je daarin interesse hebt of als je wat meer informatie wil over deze werkgroep, kun je je melden bij het secretariaat van de werkgroep, of via de dorpsraad.

Secretariaat Werkgroep Ondersteuning Dorpsactiviteiten:
Email: elo.riemens@breda.nl Je kunt ook bellen: 076 - 529 9433
Dorpsraad:
Email: contact@dorpsraadulvenhout.nl

Betrokken werkgroepen

Partners

De partners evt met link

Contactpersoon

Meet & Greet Dorpsraad Ulvenhout op 19 September 2019 in Boerderij De Pekhoeve