Van dinsdag 26 januari 9.00 uur tot woensdag 27 januari 15.00 uur werkt de gemeente Breda aan het verwijderen en opnieuw aanbrengen van de lantaarns, een nieuwe automaat voor het regelen van de lichten en de benodigde kabels voor het verkeerslicht aan de Dorpstraat in Ulvenhout. (De aannemer werkt niet van dinsdag 17.00 uur tot…

Lees meer

(door Michael van Egeraat) Als vervolg op de reactie vanuit Ulvenhout op de enquête die begin 2020 is uitgevoerd via PlanBreda, heeft de Dorpsraad contact opgenomen met de afdeling Verkeer van de Gemeente Breda. Daar zijn 2 afspraken uit voort gekomen: Het plaatsen van een Smiley-bord ter hoogte van het vaste telpunt in de Molenstaat.…

Lees meer

De werkzaamheden voor de nieuwe speeltuin op het Pekhoeve terrein zullen in week 46 (9 november) starten. Dit betekent dat we eind van het jaar een prachtige nieuwe speeltuin hebben volgens het ontwerp dat samen met de buurtbewoners is gemaakt. We zijn zeer benieuwd naar het resultaat!

Lees meer

(Door Michael van Egeraat) De Dorpstraat in Ulvenhout is onderdeel van een historische verbindingsweg tussen buitengebied en Breda met een lengte van circa 800 meter. Met de fiets is deze in 3 minuten afgelegd.  Inwoners en leden van de Dorpsraad gaan binnenkort met de gemeente kijken naar een mogelijk andere vormgeving en inrichting. Dit als vervolg…

Lees meer

Donderdag 9 juli hebben we wethouder Marianne de Bie in klein gezelschap ontvangen bij Boerderij de Pekhoeve. Het bezoek stond in het teken van de realisatie van de nieuwe speeltuin op het Pekhoeveterrein. Na een inleiding over de geschiedenis van het terrein en een toelichting over het Masterplan Pekhoeveterrein door Jan Heestermans heeft Leo Suijker…

Lees meer

In het kader van de nieuwe omgevingswet werkt gemeente Breda op dit moment aan het opstellen van een omgevingsvisie. Als dorp willen we hier een bijdrage aan leveren, specifiek gericht op de toekomst van ons dorp. Hoe het proces rond het opstellen van omgevingsvisie en -plannen er uit gaat zien is vanwege de coronacrisis nog…

Lees meer

Eergisteren ontvingen de omwonenden van de voormalige brandweerkazerne aan de Slotlaan een brief van projectontwikkelaar Maas-Jacobs. Hierin worden ze op de hoogte gebracht van de meest recente plannen met betrekking tot de ontwikkeling van het gebied. De grootste wijziging ten opzichte van de vorige plannen betreft de toevoeging van twee appartementengebouwen in plaats van de…

Lees meer

Zoals jullie wellicht al gezien hebben zit er al weer een groot aantal nesten processierupsen op de bomen in Ulvenhout. Waar mogelijk bestrijden we deze als bewoners zélf op natuurlijke wijze, zoals door het aanbrengen van mezenkastjes. Ook vanuit de dorpsraad het verzoek om géén onnatuurlijke bestrijdingsmiddelen te gebruiken zoals omwikkeling van de bomen, spuiten…

Lees meer

VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant presenteerden donderdag 7 mei hun nieuwe coalitieakkoord voor de provincie Noord-Brabant. In het debat over het akkoord op 15 mei jl. kwam naar voren dat het nieuwe provinciaal bestuur wil onderzoeken of de status van belangrijke natuurgebieden kan worden aangepast. Als voorbeeld werd het Ulvenhoutse Bos genoemd.…

Lees meer

Tijdens de intelligente lock down organiseren we in Ulvenhout diverse activiteiten voor onze ouderen. Om hen ook ná deze crisis iets moois te bieden zijn we de volgende crowdfunding actie gestart: Een belevenistafel voor De Donk

Lees meer