Wonen en voorzieningen

In Ulvenhout is het mooi wonen, winkelen en verblijven. Dat is niet vanzelfsprekend en om dat zo te houden zet de dorpsraad zich samen met haar inwoners en partners in.

 

Betrokken werkgroepen

Wonen in Ulvenhout

De woningmarkt in Ulvenhout zit op slot en vormt hiermee een bedreiging voor de vitaliteit van het dorp.

daarbij is de:

 • Ulvenhoutse bevolkingssamenstelling onevenwichtig (meest vergrijsde wijk van Breda)
 • verhuisladder is incompleet (doorstroom voor 55+, woningen voor jonge gezinnen en starters woningen ontbreken)
 • mogelijkheid tot bouw van gewenste woningen beperkt

Door de juiste focus aan te brengen bij de beperkte woningbouw werkt Ulvenhout aan een vitale toekomst.

De focus op woongebied bestaat uit 3 punten:

 1. Doorstromen in Ulvenhout > primair gericht op 55+
 • Woningen voor jonge gezinnen (starters in Ulvenhout) worden nu bewoont door 55+
 • Merendeel van de ouderen (55+) wil in Ulvenhout blijven wonen
 • Door onvoldoende aanbod aan kleinere (luxe) woningen blijft de groep 55+ wonen in huidige huizen
 • Bij aanbod voor 55+ (patio) is de verwachting dat de verhuisbeweging op gang komt
 1. Instroom van Starters in Ulvenhout > primair gericht op jonge gezinnen
 • Hiervoor komt voornamelijk het huidige aanbod 2-kappers en vrijstaande woningen in aanmerking
 1. Starters op de woningmarkt > primair gericht op jongeren
 • Dit blijft een moeilijk te bedienen doelgroep door de hoge huis/grond prijzen. Deze groep is echter zeer belangrijk voor het aanbrengen van enige balans in de leeftijdscategorieën. Hiervoor is een werkgroep ‘samen bouwen’ aan de slag. Omdat de ruimte beperkt is het uitgangspunt dat Starterswoningen, starterswoningen dienen te blijven.

 

Middenstand in Ulvenhout

Aantrekkelijk vestigingsklimaat met benadrukken van de unieke kansen in Ulvenhout leiden tot levendigheid in de Dorpstraat en pleinen.

Ambitie

Behouden van een prettige vitale leef, werk en verblijf omgeving.

Partners

Winkeliersvereniging Ulvenhout

Contactpersoon

Meet & Greet Dorpsraad Ulvenhout op 19 September 2019 in Boerderij De Pekhoeve