Samen met gemeente Breda en afgevaardigden van diverse verenigingen en stichtingen in ons dorp werkt de dorpsraad op dit moment aan het opstellen van een dorpsvisie. Deze dorpsvisie zal onder andere gebruikt worden in de nieuwe omgevingsvisie waar de gemeente op dit moment aan werkt. Wil je meer weten of meedenken? Neem dan contact op met Jean Nijssen of Sandra Dielissen van de dorpsraad.