Wijziging bestemmingsplan oude brandweerkazerne

Voor de locatie van de voormalige brandweerkazerne aan de Slotlaan is een verzoek ingediend voor de bouw van 36 appartementen en 10 woningen. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Lees hier het Bredabericht waarin meer informatie te lezen is, waarin ook aangegeven wordt hoe zienswijzen kunnen worden ingediend op dit plan of hoe een persoonlijk gesprek…

Lees meer

Glasvezel in Ulvenhout

Deze week ontvingen wij een bericht van Gemeente Breda dat KPN gaat starten met de aanleg van een glasvezelnetwerk in Ulvenhout. Lees hieronder het oorspronkelijke bericht: Aanleg Glasvezel Breda Zuid: Blauwe Kei, Ypelaar, Overakker, Ginneken, Ruitersbos en Ulvenhout. Hiermee willen we u informeren over de aanleg van glasvezel die binnenkort van start zal gaan. Indien…

Lees meer

Zienswijze op Ontwerp Omgevingsvisie gemeente Breda

In april heeft de Dorpsraad Ulvenhout een zienswijze ingediend op de gepresenteerde Ontwerp Omgevingsvisie van gemeente Breda. Op 14 mei heeft de kerngroep van wijk- en dorpsraden ook een gemeenschappelijke zienswijze vanuit de wijken en dorpen ingediend. De betreffende zienswijzen zijn via de links in dit bericht na te lezen.

Lees meer

Verkeersmaatregelen Vang

Vanaf 15 april gaat een aannemer in opdracht van de gemeente aan de slag met verkeersmaatregelen voor Vang. Het betreft een aanpassing van de huidige verkeersdrempel ter hoogte van huisnummer 2, het aanleggen van een extra verkeersdrempel en het markeren van parkeervakken. Deze snelheidsremmende maatregelen neemt de gemeente onder meer naar aanleiding van klachten over…

Lees meer

Omgevingsvisie en Dorpsvisie

In het Weekblad Nieuw Ginneken staat deze week een artikel over de omgevingsvisie van de gemeente Breda. De gemeente Breda roept burgers op om een zienswijze op de voorliggende omgevingsvisie in te dienen via omgevingsvisie@breda.nl. De dorpsraad heeft onlangs een concept dorpsraadvisie opgesteld (zie ook verderop op deze site). Deze heeft de dorpsraad inmiddels ook…

Lees meer

Aanleg faunatunnel Dorpstraat

Er komt een extra faunatunnel in de Dorpstraat. De aanleg van deze tunnel  gebeurt van maandag 15 tot en met vrijdag 19 februari 2021. Tijdens het werk zijn delen van de weg afgesloten.   Faunatunnel Een faunatunnel is een buis onder de weg waar dieren ongestoord en veilig kunnen oversteken. Omdat er minder dieren oversteken is…

Lees meer

Werkzaamheden lantaarns Dorpstraat

Van dinsdag 26 januari 9.00 uur tot woensdag 27 januari 15.00 uur werkt de gemeente Breda aan het verwijderen en opnieuw aanbrengen van de lantaarns, een nieuwe automaat voor het regelen van de lichten en de benodigde kabels voor het verkeerslicht aan de Dorpstraat in Ulvenhout. (De aannemer werkt niet van dinsdag 17.00 uur tot…

Lees meer

Verkeer Dorpstraat Molenstraat

(door Michael van Egeraat) Als vervolg op de reactie vanuit Ulvenhout op de enquête die begin 2020 is uitgevoerd via PlanBreda, heeft de Dorpsraad contact opgenomen met de afdeling Verkeer van de Gemeente Breda. Daar zijn 2 afspraken uit voort gekomen: Het plaatsen van een Smiley-bord ter hoogte van het vaste telpunt in de Molenstaat.…

Lees meer

Start werkzaamheden speeltuin pekhoeveterrein

De werkzaamheden voor de nieuwe speeltuin op het Pekhoeve terrein zullen in week 46 (9 november) starten. Dit betekent dat we eind van het jaar een prachtige nieuwe speeltuin hebben volgens het ontwerp dat samen met de buurtbewoners is gemaakt. We zijn zeer benieuwd naar het resultaat!

Lees meer

Ulvenhout en Verkeer

(Door Michael van Egeraat) De Dorpstraat in Ulvenhout is onderdeel van een historische verbindingsweg tussen buitengebied en Breda met een lengte van circa 800 meter. Met de fiets is deze in 3 minuten afgelegd.  Inwoners en leden van de Dorpsraad gaan binnenkort met de gemeente kijken naar een mogelijk andere vormgeving en inrichting. Dit als vervolg…

Lees meer