Over de dorpsraad

Ulvenhout is een prachtig dorp aan de zuidrand van Breda. De dorpsraad spant zich in om het mooie karakter van het dorp te behouden en verbetering en vernieuwing te stimuleren.

Ons motto is "samen dorp zijn". Hiermee maken wij duidelijk dat wij naar elkaar omkijken en elkaar helpen waar we dat kunnen. In Ulvenhout werken bewoners, ondernemers, verenigingen, diverse stichtingen, zorgverleners en gemeente Breda samen aan een mooie leefomgeving.

De Dorpsraad staat voor een vitaal dorp. De dorpsraad bewaakt, verbindt, denkt mee en doet mee om dit te realiseren. Om Ulvenhout ook in de toekomst vitaal te houden kunnen we niet achteroverleunen. Initiatieven ontstaan, problemen worden onderkend en opgepakt en verbindingen worden gelegd.

Dit doen we door onze visie en ambitie te verwoorden in diverse thema's met daaraan gekoppelde werkgroepen. De dorpsraad is continu op zoek naar vrijwilligers. Mensen die zich binnen een of meer werkgroepen willen inzetten om invulling te geven aan de ambitie. Kijk eens of er een thema of werkgroep bij zit waar je een bijdrage aan kunt of wilt leveren. Iets voor jou? Neem dan eens contact op met een van onze bestuursleden. Tot snel!

Nieuws

Houden we in Breda droge voeten?

Door Jean Nijssen | 19 maart 2022

Water en klimaat brengen nieuwe opgaven met zich mee voor het Markdal. Op 14 april a.s. organiseert de Vereniging Markdal een discussieavond over de uitdagingen die ons de komende decennia te wachten staan met klimaat en watervraagstukken. Toegespitst op de beek- en rivierlandschappen in Noord Brabant en de Mark in het bijzonder. De bijeenkomst vindt…

Lees verder

Platte buis uitgesteld, nieuwjaorke ouwe gaat (weer) niet door

Door Jean Nijssen | 3 december 2021

Gezien de huidige omstandigheden hebben we besloten om zowel Niewjaorke Ouwe als de uitreiking van de platte buis rond de jaarwisseling niet door te laten gaan. De achtergrond van deze besluiten is dat we samen dorp willen zijn. Het samenzijn, zeker in grotere gezelschappen, wordt in deze tijden sterk afgeraden. Ook Ulvenhout on Ice heeft…

Lees verder

In memoriam

Door Jean Nijssen | 1 december 2021

In de afgelopen week zijn twee oud dorpsraadleden overleden: Henk Bos en Jos Heestermans. Over Henk is deze week een mooi artikel geschreven in BN de stem. Wij danken beiden voor wat ze voor het dorp en de dorpsraad hebben betekend. We wensen beide families, vrienden en dierbaren veel sterkte met dit verlies.

Lees verder

Wie verdient dit jaar de platte buis?

Door Jean Nijssen | 27 november 2021

Elk jaar verdient een inwoner, groep of vereniging uit Ulvenhout voor zijn of haar verdiensten in het afgelopen jaar de Platte Buis. Deze onderscheiding wordt jaarlijks tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad uitgereikt.┬áDe uitreiking van de platte buis zal dit jaar plaatsvinden tijdens de nieuwjaarsborrel van Ulvenhout on Ice op 2 januari 2022. Kent u…

Lees verder

Dorpsraad Thema's

Werkgroepen

Meer dorpsraad