Over de dorpsraad

Ulvenhout is een prachtig dorp aan de zuidrand van Breda. De dorpsraad spant zich in om het mooie karakter van het dorp te behouden en verbetering en vernieuwing te stimuleren.

Ons motto is "samen dorp zijn". Hiermee maken wij duidelijk dat wij naar elkaar omkijken en elkaar helpen waar we dat kunnen. In Ulvenhout werken bewoners, ondernemers, verenigingen, diverse stichtingen, zorgverleners en gemeente Breda samen aan een mooie leefomgeving.

De Dorpsraad staat voor een vitaal dorp. De dorpsraad bewaakt, verbindt, denkt mee en doet mee om dit te realiseren. Om Ulvenhout ook in de toekomst vitaal te houden kunnen we niet achteroverleunen. Initiatieven ontstaan, problemen worden onderkend en opgepakt en verbindingen worden gelegd.

Dit doen we door onze visie en ambitie te verwoorden in diverse thema's met daaraan gekoppelde werkgroepen. De dorpsraad is continu op zoek naar vrijwilligers. Mensen die zich binnen een of meer werkgroepen willen inzetten om invulling te geven aan de ambitie. Kijk eens of er een thema of werkgroep bij zit waar je een bijdrage aan kunt of wilt leveren. Iets voor jou? Neem dan eens contact op met een van onze bestuursleden. Tot snel!

Nieuws

Notulen Dorpsraadvergadering 15 september

Door Jean Nijssen | 24 september 2022

Donderdag 15 september 20.00 uur, Boerderij de Pekhoeve De Schouw Aanwezig: Diederik Jansen, Corinne van Wijk, Michael van Egeraat, Jean Nijssen (voorzitter), Annet Steenbergen (notulen) Afwezig: Sandra Dielissen, Maaike van…

Lees verder

Alle nieuws nu op www.onsulvenhout.nl

Door Jean Nijssen | 24 september 2022

Alle nieuws met betrekking tot de dorpsraad is vanaf nu te lezen op www.onsulvenhout.nl. Daar kun je je ook abonneren op de nieuwsbrief. Heb je zelf nieuws dat het waard…

Lees verder

Houden we in Breda droge voeten?

Door Jean Nijssen | 19 maart 2022

Water en klimaat brengen nieuwe opgaven met zich mee voor het Markdal. Op 14 april a.s. organiseert de Vereniging Markdal een discussieavond over de uitdagingen die ons de komende decennia…

Lees verder

Platte buis uitgesteld, nieuwjaorke ouwe gaat (weer) niet door

Door Jean Nijssen | 3 december 2021

Gezien de huidige omstandigheden hebben we besloten om zowel Niewjaorke Ouwe als de uitreiking van de platte buis rond de jaarwisseling niet door te laten gaan. De achtergrond van deze…

Lees verder

Dorpsraad Thema's

Werkgroepen

Meer dorpsraad