Over de dorpsraad

Ulvenhout is een prachtig dorp aan de zuidrand van Breda. De dorpsraad spant zich in om het mooie karakter van het dorp te behouden en - op beperkte schaal - verbetering en vernieuwing te stimuleren.

Ons motto is "samen dorp zijn". Hiermee maken wij duidelijk dat wij naar elkaar omkijken en elkaar helpen waar we dat kunnen. In Ulvenhout werken bewoners, ondernemers, verenigingen, diverse stichtingen, zorgverleners en gemeente Breda samen aan een mooie leefomgeving.

De Dorpsraad staat voor een vitaal dorp. De dorpsraad bewaakt, verbindt, denkt mee en doet mee om dit te realiseren. Om Ulvenhout ook in de toekomst vitaal te houden kunnen we niet achteroverleunen. Initiatieven ontstaan, problemen worden onderkend en opgepakt en verbindingen worden gelegd.

Dit doen we door onze visie en ambitie te verwoorden in diverse thema's met daaraan gekoppelde werkgroepen. De dorpsraad is continu op zoek naar vrijwilligers. Mensen die zich binnen een of meer werkgroepen willen inzetten om invulling te geven aan de ambitie. Kijk eens of er een thema of werkgroep bij zit waar je een bijdrage aan kunt of wilt leveren. Iets voor jou? Neem dan eens contact op met een van onze bestuursleden. Tot snel!

Nieuws

Wijziging bestemmingsplan oude brandweerkazerne

Door Jean Nijssen | 14 juli 2021

Voor de locatie van de voormalige brandweerkazerne aan de Slotlaan is een verzoek ingediend voor de bouw van 36 appartementen en 10 woningen. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Lees hier het Bredabericht waarin meer informatie te lezen is, waarin ook aangegeven wordt hoe zienswijzen kunnen worden ingediend op dit plan of hoe een persoonlijk gesprek…

Lees verder

Glasvezel in Ulvenhout

Door Jean Nijssen | 21 mei 2021

Deze week ontvingen wij een bericht van Gemeente Breda dat KPN gaat starten met de aanleg van een glasvezelnetwerk in Ulvenhout. Lees hieronder het oorspronkelijke bericht: Aanleg Glasvezel Breda Zuid: Blauwe Kei, Ypelaar, Overakker, Ginneken, Ruitersbos en Ulvenhout. Hiermee willen we u informeren over de aanleg van glasvezel die binnenkort van start zal gaan. Indien…

Lees verder

Zienswijze op Ontwerp Omgevingsvisie gemeente Breda

Door Jean Nijssen | 15 mei 2021

In april heeft de Dorpsraad Ulvenhout een zienswijze ingediend op de gepresenteerde Ontwerp Omgevingsvisie van gemeente Breda. Op 14 mei heeft de kerngroep van wijk- en dorpsraden ook een gemeenschappelijke zienswijze vanuit de wijken en dorpen ingediend. De betreffende zienswijzen zijn via de links in dit bericht na te lezen.

Lees verder

Verkeersmaatregelen Vang

Door Jean Nijssen | 7 april 2021

Vanaf 15 april gaat een aannemer in opdracht van de gemeente aan de slag met verkeersmaatregelen voor Vang. Het betreft een aanpassing van de huidige verkeersdrempel ter hoogte van huisnummer 2, het aanleggen van een extra verkeersdrempel en het markeren van parkeervakken. Deze snelheidsremmende maatregelen neemt de gemeente onder meer naar aanleiding van klachten over…

Lees verder

Dorpsraad Thema's

Werkgroepen

Meer dorpsraad