Verkeer en Verkeersveiligheid

De dorpsraad is actief in het overleg met partijen om de verkeerssituatie in en om Ulvenhout veilig te houden, waarbij een goede verkeersdoorstroming in het oog gehouden wordt. Het dorp streeft een zo verkeersluw mogelijke leefomgeving na, met de Dorpstraat en Molenstraat als doorgaande weg voornamelijk voor bewoners en fietsers. Veiligheid voor voetgangers en fietsers heeft grote aandacht.

Ulvenhout ligt dicht bij de grote doorstroomwegen A16, A27 en A58. De laatste heeft onze bijzondere aandacht vanwege de geplande verbreding.

Betrokken werkgroepen

Partners

Buurtpreventie

Buurtpreventie

Wijkagent

Wijkagent

Brandweer Ulvenhout

Brandweer Ulvenhout

Contactpersonen

B_DSC03336

Michael van Egeraat

verkeer@dorpsraadulvenhout.nl

B_DSC03223

A58

Diederik Jansen

contact@dorpsraadulvenhout.nl