Speeltuin Pekhoeve

De gemeente Breda is de voorbereidingen aan het treffen om de speeltuin op het Pekhoeve terrein aan te passen. Dit conform het ontwerp dat door de werkgroep samen met de gemeente is gemaakt. Vooruitlopend daarop is deze morgen de schommel verwijderd. Deze voldeed niet meer aan de veiligheidseisen. Zodra bekend is wanneer de plannen uitgevoerd gaan worden, zullen we jullie daarover informeren.