Houden we in Breda droge voeten?

Water en klimaat brengen nieuwe opgaven met zich mee voor het Markdal. Op 14 april a.s. organiseert de Vereniging Markdal een discussieavond over de uitdagingen die ons de komende decennia te wachten staan met klimaat en watervraagstukken. Toegespitst op de beek- en rivierlandschappen in Noord Brabant en de Mark in het bijzonder. De bijeenkomst vindt…

Lees meer

Platte buis uitgesteld, nieuwjaorke ouwe gaat (weer) niet door

Gezien de huidige omstandigheden hebben we besloten om zowel Niewjaorke Ouwe als de uitreiking van de platte buis rond de jaarwisseling niet door te laten gaan. De achtergrond van deze besluiten is dat we samen dorp willen zijn. Het samenzijn, zeker in grotere gezelschappen, wordt in deze tijden sterk afgeraden. Ook Ulvenhout on Ice heeft…

Lees meer

In memoriam

In de afgelopen week zijn twee oud dorpsraadleden overleden: Henk Bos en Jos Heestermans. Over Henk is deze week een mooi artikel geschreven in BN de stem. Wij danken beiden voor wat ze voor het dorp en de dorpsraad hebben betekend. We wensen beide families, vrienden en dierbaren veel sterkte met dit verlies.

Lees meer

Wie verdient dit jaar de platte buis?

Elk jaar verdient een inwoner, groep of vereniging uit Ulvenhout voor zijn of haar verdiensten in het afgelopen jaar de Platte Buis. Deze onderscheiding wordt jaarlijks tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad uitgereikt.┬áDe uitreiking van de platte buis zal dit jaar plaatsvinden tijdens de nieuwjaarsborrel van Ulvenhout on Ice op 2 januari 2022. Kent u…

Lees meer

In memoriam: Leo Suijker

Vorige week zaterdag 9 oktober opende Leo nog samen met wethouder Paul de Beer de nieuwe speeltuin op het Pekhoeveterrein. Vier dagen later, op 13 oktober is hij overleden. Leo was de grote motor achter de realisatie van de nieuwe speeltuin. Samen met buurtbewoners, de ontwerper, de kinderen uit Ulvenhout, gemeente Breda en vele vrijwilligers…

Lees meer

Wijziging bestemmingsplan oude brandweerkazerne

Voor de locatie van de voormalige brandweerkazerne aan de Slotlaan is een verzoek ingediend voor de bouw van 36 appartementen en 10 woningen. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Lees hier het Bredabericht waarin meer informatie te lezen is, waarin ook aangegeven wordt hoe zienswijzen kunnen worden ingediend op dit plan of hoe een persoonlijk gesprek…

Lees meer

Glasvezel in Ulvenhout

Deze week ontvingen wij een bericht van Gemeente Breda dat KPN gaat starten met de aanleg van een glasvezelnetwerk in Ulvenhout. Lees hieronder het oorspronkelijke bericht: Aanleg Glasvezel Breda Zuid: Blauwe Kei, Ypelaar, Overakker, Ginneken, Ruitersbos en Ulvenhout. Hiermee willen we u informeren over de aanleg van glasvezel die binnenkort van start zal gaan. Indien…

Lees meer

Zienswijze op Ontwerp Omgevingsvisie gemeente Breda

In april heeft de Dorpsraad Ulvenhout een zienswijze ingediend op de gepresenteerde Ontwerp Omgevingsvisie van gemeente Breda. Op 14 mei heeft de kerngroep van wijk- en dorpsraden ook een gemeenschappelijke zienswijze vanuit de wijken en dorpen ingediend. De betreffende zienswijzen zijn via de links in dit bericht na te lezen.

Lees meer

Verkeersmaatregelen Vang

Vanaf 15 april gaat een aannemer in opdracht van de gemeente aan de slag met verkeersmaatregelen voor Vang. Het betreft een aanpassing van de huidige verkeersdrempel ter hoogte van huisnummer 2, het aanleggen van een extra verkeersdrempel en het markeren van parkeervakken. Deze snelheidsremmende maatregelen neemt de gemeente onder meer naar aanleiding van klachten over…

Lees meer

Omgevingsvisie en Dorpsvisie

In het Weekblad Nieuw Ginneken staat deze week een artikel over de omgevingsvisie van de gemeente Breda. De gemeente Breda roept burgers op om een zienswijze op de voorliggende omgevingsvisie in te dienen via omgevingsvisie@breda.nl. De dorpsraad heeft onlangs een concept dorpsraadvisie opgesteld (zie ook verderop op deze site). Deze heeft de dorpsraad inmiddels ook…

Lees meer