Omgevingsvisie en Dorpsvisie

In het Weekblad Nieuw Ginneken staat deze week een artikel over de omgevingsvisie van de gemeente Breda. De gemeente Breda roept burgers op om een zienswijze op de voorliggende omgevingsvisie in te dienen via omgevingsvisie@breda.nl. De dorpsraad heeft onlangs een concept dorpsraadvisie opgesteld (zie ook verderop op deze site). Deze heeft de dorpsraad inmiddels ook…

Lees meer