Petitie behoud beschermde status Ulvenhoutse Bos

VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant presenteerden donderdag 7 mei hun nieuwe coalitieakkoord voor de provincie Noord-Brabant. In het debat over het akkoord op 15 mei jl. kwam naar voren dat het nieuwe provinciaal bestuur wil onderzoeken of de status van belangrijke natuurgebieden kan worden aangepast. Als voorbeeld werd het Ulvenhoutse Bos genoemd. Naar aanleiding hiervan hebben Groen Links Brabant, Groen Links Breda en Water Natuurlijke Brabantse Delta een petitie opgezet waarin het provinciale bestuur wordt opgeroepen het Ulvenhoutse Bos te blijven beschermen. De petitie kan hier worden ondertekend.

Ingrid Bothe publiceert hierover in week 22 een artikel in Weekblad Nieuw Ginneken. Het standpunt van de dorpsraad wordt hierin goed weergegeven.

“De provincie heeft de verantwoordelijkheid om dit Natura 2000 gebied te beschermen en zal dat ook doen. Zo verzekeren ze ons immers in het bestuursakkoord. Het Ulvenhoutse Bos is een uniek bos met een beschermde status op drie habitat typen. Je bouwt niet zomaar elders een vergelijkbaar alternatief bos. Als ‘experts van onze omgeving’ willen graag samen met de provincie kijken naar wat er nodig is om geplande projecten binnen bestaande of haalbare kaders uit te kunnen voeren.”

De dorpsraad ondersteunt de petitie, maar denkt dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen. Niet de provincie, maar Europa gaat over het aanwijzen van Natura 2000 gebieden. Hier verandering in aanbrengen zal een lange weg zijn, waarbij wij nadrukkelijk onze standpunten zullen verdedigen voor behoud van de beschermde status van het bos.

Zie hier het antwoord van het college op de raadsvragen van Groen Links