Dorpsvisie

In het kader van de nieuwe omgevingswet werkt gemeente Breda op dit moment aan het opstellen van een omgevingsvisie. Als dorp willen we hier een bijdrage aan leveren, specifiek gericht op de toekomst van ons dorp.

Hoe het proces rond het opstellen van omgevingsvisie en -plannen er uit gaat zien is vanwege de coronacrisis nog niet helemaal helder. Als dorpsraad willen we graag op basis van een brede discussie met dorpsgenoten en gemeente invulling geven aan de dorpsvisie binnen de omgevingsvisie van Breda.

De dorpsraad heeft alvast een conceptvisie opgesteld, waarbij ze inwoners uitnodigt om hierop te reageren. Reacties zijn welkom op contact@dorpsraadulvenhout.nl. We zullen jullie informeren hoe het proces er verder uit gaat zien. We zijn alvast benieuwd naar de reacties.