Ulvenhout en Verkeer

(Door Michael van Egeraat)

De Dorpstraat in Ulvenhout is onderdeel van een historische verbindingsweg tussen buitengebied en Breda met een lengte van circa 800 meter. Met de fiets is deze in 3 minuten afgelegd.  Inwoners en leden van de Dorpsraad gaan binnenkort met de gemeente kijken naar een mogelijk andere vormgeving en inrichting. Dit als vervolg op de reacties vanuit Ulvenhout op de door de gemeente Breda geïnitieerde enquête rondom de Mobiliteitsvisie.

Uit de enquête is de verkeerssituatie in Ulvenhout als een van de aandachtspunten naar voren gekomen. De gemeente gebruikt deze input, samen met alle andere input om te komen tot een integrale afweging in de Mobiliteitsvisie. Daarin zal de nadruk bij straten zoals de Dorpsstraat meer liggen op de functie als uitvalsweg dan als doorgangsweg.  De resultaten van de enquête zijn beschreven in een uitgebreide rapportage die inmiddels ook op PlanBreda staat (via de link kom je op de website).

Op 7 juli heeft het college van b&w de concept-Mobiliteitsvisie vrijgegeven voor inspraak. Ook de concept Mobiliteitsvisie staat op de website PlanBreda.

De Mobiliteitsvisie gaat maar beperkt in op specifieke maatregelen voor concrete straten. Op basis van het mobiliteitsbeleid kunnen projecten in de toekomst worden opgestart en/of kan de richting worden bepaald in projecten die bijvoorbeeld vanuit beheer worden gestart.

Uit de Mobiliteisvisie

Balans tussen de vervoersvormen, reistijd, en leefbaarheid. Dat is de insteek van de nieuwe mobiliteitsvisie. Zo krijgen binnen de singels fietsers en voetgangers meer ruimte, terwijl het ook mogelijk blijft om met de auto in de binnenstad te komen. Het autoverkeer op de hoofdroutes in en rondom Breda moet vlotjes doorrijden en in de binnenstad en bij woongebieden worden verblijfsgebieden ontwikkeld waar langzaam verkeer prioriteit heeft. Breda gaat voor een groene, gastvrije en grenzeloze stad. De route daar naar toe staat uitgestippeld in de concept-Mobiliteitsvisie Breda.

Tot 7 september 2020 heeft iedereen  de mogelijkheid een reactie of zienswijze te geven op het concept. Dit kan ook via PlanBreda. Na afloop van de inspraakperiode zal een definitieve Mobiliteitsvisie worden opgesteld, inclusief nota van inspraak. Deze zal naar verwachting in oktober 2020 aan de gemeenteraad worden aangeboden ter besluitvorming. Vrijdag 21 augustus gaat de Dorpsraad met enkele inwoners/ betrokkenen samen met de afdeling verkeer van de Gemeente Breda ter plekke naar de situatie kijken.

Verkeerstellingen en snelheidsmetingen

In Ulvenhout worden regelmatig verkeerstellingen uitgevoerd. Ook het meten van de snelheid wordt op sommige locaties ook meegenomen. De Dorpsraad zet deze cijfers binnenkort eens op een rijtje. De gegevens zelf zijn via basec.nl openbaar voor iedereen

Er is al een toezegging om volgend jaar een “Smiley” te plaatsen op de gereden en maximum snelheid.