Omgevingsvisie en Dorpsvisie

In het Weekblad Nieuw Ginneken staat deze week een artikel over de omgevingsvisie van de gemeente Breda. De gemeente Breda roept burgers op om een zienswijze op de voorliggende omgevingsvisie in te dienen via omgevingsvisie@breda.nl.

De dorpsraad heeft onlangs een concept dorpsraadvisie opgesteld (zie ook verderop op deze site). Deze heeft de dorpsraad inmiddels ook met de gemeente gedeeld. De dorpsraad is blij dat met betrekking tot Ulvenhout veel aspecten van de dorpsvisie terugkomen in de omgevingsvisie van Breda.

Dorpsbewoners die graag hun steentje bij willen dragen om de dorpsvisie verder aan te scherpen en met deze visie aan de slag te gaan om deze ook waar te maken zijn van harte welkom. Neem dan graag even contact met ons op via contact@dorpsraadulvenhout.nl.