Verkeersmaatregelen Vang

Vanaf 15 april gaat een aannemer in opdracht van de gemeente aan de slag met verkeersmaatregelen voor Vang. Het betreft een aanpassing van de huidige verkeersdrempel ter hoogte van huisnummer 2, het aanleggen van een extra verkeersdrempel en het markeren van parkeervakken.

Deze snelheidsremmende maatregelen neemt de gemeente onder meer naar aanleiding van klachten over snelheid en sluipverkeer door de Vang. De nieuwe verkeersdrempel komt ter hoogte van de fietsdoorsteek. Met de markering van
parkeervakken deels op de rijbaan en deels op het trottoir lijkt de rijbaan smaller en gaat het verkeer minder snel rijden. Er blijft voldoende ruimte over voor voetgangers op het trottoir.

Tijdens het werk wordt de weg afgesloten voor het doorgaand verkeer. De woningen blijven bereikbaar. Parkeren bij de woningen is niet mogelijk tijdens het werk. Het werk is naar verwachting voor mei gereed.

De gemeente is zich ervan bewust dat het werk hinder geeft. Uiteraard proberen zij deze hinder te
beperken. Heeft u een suggestie om de overlast te beperken of een vraag over dit bericht? Neem dan
contact op met de gemeente via www.breda.nl/contact of telefoon 14 076.