In memoriam: Leo Suijker

Vorige week zaterdag 9 oktober opende Leo nog samen met wethouder Paul de Beer de nieuwe speeltuin op het Pekhoeveterrein. Vier dagen later, op 13 oktober is hij overleden.

Leo was de grote motor achter de realisatie van de nieuwe speeltuin. Samen met buurtbewoners, de ontwerper, de kinderen uit Ulvenhout, gemeente Breda en vele vrijwilligers en sponsors is de speeltuin tot stand gekomen. Leo was steeds de aanjager en verbindende factor tussen deze partijen.

Vanuit de dorpsraad danken wij Leo voor alles wat hij als vrijwilliger voor het dorp betekend heeft. We gaan hem missen. Zijn familie en naasten wensen wij veel sterkte met dit grote verlies.