Wie verdient dit jaar de platte buis?

Elk jaar verdient een inwoner, groep of vereniging uit Ulvenhout voor zijn of haar verdiensten in het afgelopen jaar de Platte Buis. Deze onderscheiding wordt jaarlijks tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad uitgereikt. De uitreiking van de platte buis zal dit jaar plaatsvinden tijdens de nieuwjaarsborrel van Ulvenhout on Ice op 2 januari 2022.

Kent u iemand (man,vrouw,groep) die zich in 2021 bijzonder heeft ingespannen voor ons dorp dan kunt u dat doorgeven aan de dorpsraad Ulvenhout via het mailadres secretariaat@dorpsraadulvenhout.nl met een duidelijke motivatie. Voorwaarde is dat de genomineerde woonachtig is in Ulvenhout, geen lid is van de Dorpsraad en ook niet koninklijk is onderscheiden. De aanmelding moet uiterlijk 15 december binnen zijn.