Wijziging bestemmingsplan oude brandweerkazerne

Voor de locatie van de voormalige brandweerkazerne aan de Slotlaan is een verzoek ingediend voor de bouw van 36 appartementen en 10 woningen. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Lees hier het Bredabericht waarin meer informatie te lezen is, waarin ook aangegeven wordt hoe zienswijzen kunnen worden ingediend op dit plan of hoe een persoonlijk gesprek met de initiatiefnemers kan worden aangevraagd.